บำรุงรักษาและบริการตู้ควบคุมไฟฟ้า

รหัสสินค้า 9774

บำรุงรักษาและบริการตู้ควบคุมไฟฟ้า มีบริการติดตั้งตู้ MDB ตู้ MDB ตามสั่ง ตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล  ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ด ผลิตตู้สวิทซ์บอร์ดที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม

หมวดหมู่ : ระบบไฟฟ้า
จำนวน:
จำนวนผู้เข้าชมสินค้า 2479 คน

บำรุงรักษาและบริการตู้ควบคุมไฟฟ้า
    -  หม้อแปลงไฟฟ้า
    -  สวิตซ์เกียร์
    -  ตู้ควบคุมไฟฟ้า (MDB, DB, EMDB)
    -  ตู้ Capacitor
    -  ตู้ ATS (Auto Transfer Switch)

      ติดตั้งตู้ MDB ประกอบตู้ MDB ผลิตติดตั้งตู้สวิทซ์บอร์ด ซ่อมตู้คอนโทรล ประกอบตู้คอนโทรล ซ่อมบำรุงตู้สวิทซ์บอร์ด รับเหมาออกแบบตู้สวิทซ์บอร์ด ประกอบตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรลไฟฟ้า ติดตั้งตู้คอนโทรลไฟฟ้า ประกอบตู้คอนโทรลไฟฟ้า ซ่อมตู้สวิทซ์บอร์ด ออกแบบตู้คอนโทรล ติดตั้งตู้คอนโทรล และจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง-แรงต่ำ ตู้สวิทซ์บอร์ด ตู้คอนโทรล ตู้ MDB (Main Distribution Board) ตู้ควบคุมไฟฟ้า